Välkomna till årsstämman 2024

22 maj 2024|

Tid: 9 juli 2024 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:00, dvs innan vi börjar stämman.

Info om årstämman 2020

20 april 2020|

Styrelsen har vid senaste styrelsemöte konstaterat att det kan bli problem att genomföra föreningens årsstämma som enligt stadgarna ska äga rum under juli månad. Detta med anledning av covid-19, och därmed sammanhängande förbud och rekommendationer. Det kan komma att resultera i ett årsmöte där medlemmarna inte närvarar fysiskt men får möjlighet att rösta på stämman på annat sätt. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, kommer då att tillämpas. Styrelsen återkommer med närmare besked om årets stämma.

Välkommen till årsstämman 2019

19 juni 2019|

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2019.
Tid: 9 juli 2019 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:30, dvs innan vi börjar stämman.

Föreningen Gnisvärd och Tofta strand har bildats

8 januari 2015|

Föreningar och företag med anknytning till Gnisvärd och Tofta strand samlades tisdagen den 29 juli 2014 kl 19.00 på Toftagården för att bilda en ny organisation för samverkan – Föreningen Gnisvärd och Tofta strand.

Initiativtagare är de föreningar och företag som under några år har drivit det Lokala Naturvårdsprojektet (LONA) ”Gnisvärd och Tofta strand – ett gemensamt ansvar”: Södra Gnisvärds och Norra Gnisvärds samfällighetsföreningar, Smågårde strandsamfällighet, Solbacka samt företagen Tofta Camping och Toftagården. LONA-projektet löper ut under 2015 och genom bildandet av den nya föreningen försöker vi ta vara på samarbetet och dela med oss till fler som har intresse för stranden mellan Gnisvärds fiskeläge och Tofta bad.

Den nya föreningens två stora frågor blir inledningsvis de planerade röjningarna på stranden vintern/våren 2015 och renhållningen på stranden när Region Gotland har tagit fram en ny Badplatsstrategi, där de tänker sig att sluta med renhållningen vid Tofta strand.
Läs mer på den nya webbplatsen för Föreningen Gnisvärd och Tofta strand