Tid: 9 juli 2024 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:00, dvs innan vi börjar stämman.