Föreningens officiella fakturerings- och kontaktadress


Södra Gnisvärds samfällighetsförening

c/o Lena Jacobsson
Släktäktsvägen 36
622 65 Gotlands Tofta

Kontaktpersoner per ansvarsområde

Vägar

Kurt Lind
0704-86 57 18
kurtottolind(at)hotmail.com

Bäckar

Båtel Enekvist
0702-08 39 09
b.enekvist(at)gmail.com

Grönområden

Båtel Enekvist
0702-08 39 09
b.enekvist(at)gmail.com

Ekonomi och avgifter

Lena Jacobsson
gnisvardslena(at)gmail.com

Revisor

Roland Dansell
0706-72 71 20

Cecilia Gotting (revisorssuppleant)

Per Walleberg (revisorssuppleant)

Valberedning

Ann-Marie Silén (sammankallande)
Snäckmyrsvägen 6
622 65 Gotlands Tofta
0705-18 74 76
ann-marie(at)silen.se

Elisabeth Nylander

Anders Lindberg