Årsstämmorna 2016 och 2017 har bifallit styrelsens förslag till stadgeändring som innebär att § 14 första stycket har ändrats till ”Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom e-post till av medlem uppgiven e-postadress om inte medlem särskilt begär att kallelse ska ske genom brev.”

Med anledning av att detta önskar Styrelsen att medlem anmäler sin e-postadress via formuläret nedan.