Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ur Svensk författningssamling (SFS)

SFS nr: 1973:1150
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1973-12-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:999

Läs om den aktuella lagen på Riksdagen

Service för samfällighetsföreningar

Hos Lantmäteriet kan du som är med i en, eller representerar en, samfällighetsförening (i vissa fall även kallade vägsamfällighet eller vägförening) hitta en hel del information om förvaltning av samfällighetsföreningar och hur du kan lära dig mer. Du finner även de blanketter som ni i samfällighetsföreningen kan ha nytta av.

Bilda en samfällighetsförening
Driva en samfällighetsförening