Välkommen!

Vi är Södra Gnisvärds samfällighetsförening som består av 135 fastigheter, 4 grönområden och 1 naturreservat.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Vår förening

Vi arbetar med vägarna i området, bäckarna, stranden och strandängen.

Fastigheter och ägande

19 fastigheter för åretruntboende
88 fastigheter för fritidsboende
12 obebyggda fastigheter
11 s.k. 0,1:or (fastigheter med direktutfart till Gnisvärdsvägen)

Sammanlagt 135 fastigheter

4 grönområden
1 naturreservat

Strandföreningen

Vi är också medlemmar i Strandföreningen Tofta-Gnisvärd där vi tillsammans med företag och privatpersoner främjar ett långsiktigt hållbart nyttjande av strandområdet mellan Gnisvärd och Tofta bad.