Samfällighetsavgifter

Samfällighetsföreningens årsstämma den 12 juli 2022 beslutade att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. Avgifterna blir därmed oförändrade enligt följande:

Grundavgift utgår med 300 kr. Till denna avgift adderas vägavgift och avgift till förnyelsefond för vägar. Dessa avgifter är differentierade beroende på andelstal.

Betalningsmottagare: Södra Gnisvärds samfällighetsförening
Bankgironr: 883-1208

Kom ihåg att märka betalningen med fastighetsbeteckningen.

Fastighet med andelstal 0,1 – direktutfart Gnisvärdsvägen

Grundavgift 300 kr,
vägavgift 20 kr och
avgift till förnyelsefond 0 kr.

Årsavgiften blir totalt 320 kr.

Fastighet med andelstal 1 – obebyggd fastighet

Grundavgift 300 kr,
vägavgift 250 kr och
avgift till förnyelsefond 200 kr.

Årsavgiften blir totalt 750 kr.

Fastighet med andelstal 2 – fritidsfastighet

Grundavgift 300 kr,
vägavgift 500 kr och
avgift till förnyelsefond 200 kr.

Årsavgiften blir totalt 1000 kr.

Fastighet med andelstal 3 – åretruntboende

Grundavgift 300 kr,
vägavgift 750 kr och
avgift till förnyelsefond 200 kr.

Årsavgiften blir totalt 1250 kr.