Tid: 11 juli 2023 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:00, dvs innan vi börjar stämman.
Handlingar till årsstämman 2023 (pdf 894kB)