Styrelsen har vid senaste styrelsemöte konstaterat att det kan bli problem att genomföra föreningens årsstämma som enligt stadgarna ska äga rum under juli månad. Detta med anledning av covid-19, och därmed sammanhängande förbud och rekommendationer. Det kan komma att resultera i ett årsmöte där medlemmarna inte närvarar fysiskt men får möjlighet att rösta på stämman på annat sätt. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, kommer då att tillämpas. Styrelsen återkommer med närmare besked om årets stämma.