Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2019.
Tid: 9 juli 2019 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:30, dvs innan vi börjar stämman.