Efter att synpunkter inarbetats har nu en Skötselplan för stranden blivit klar. Den kommer att ligga till grund för diskussioner med strandsamfälligheterna om röjningar och andra åtgärder.
Läs skötselplanen här (pdf 2009kB)