Föreningar och företag med anknytning till Gnisvärd och Tofta strand samlades tisdagen den 29 juli 2014 kl 19.00 på Toftagården för att bilda en ny organisation för samverkan – Föreningen Gnisvärd och Tofta strand.

Initiativtagare är de föreningar och företag som under några år har drivit det Lokala Naturvårdsprojektet (LONA) ”Gnisvärd och Tofta strand – ett gemensamt ansvar”: Södra Gnisvärds och Norra Gnisvärds samfällighetsföreningar, Smågårde strandsamfällighet, Solbacka samt företagen Tofta Camping och Toftagården. LONA-projektet löper ut under 2015 och genom bildandet av den nya föreningen försöker vi ta vara på samarbetet och dela med oss till fler som har intresse för stranden mellan Gnisvärds fiskeläge och Tofta bad.

Den nya föreningens två stora frågor blir inledningsvis de planerade röjningarna på stranden vintern/våren 2015 och renhållningen på stranden när Region Gotland har tagit fram en ny Badplatsstrategi, där de tänker sig att sluta med renhållningen vid Tofta strand.
Läs mer på den nya webbplatsen för Föreningen Gnisvärd och Tofta strand