Ett tjugotal glada röjare gjorde sista etappen. Utrustade med sågar, grensaxar, krattor, lie och motorsåg tog vi oss an uppgiften – underröjning och gallring av ek, röjning av örnbräken och bortsläpning av ris. Nu kan hela Humlegärdet slås! Och för första gången på 2000-talet kan man se över hela gärdet, nu inramat av vårt fina tun.