Du är besökare 32767
HemStyrelseLantmäterihandlingarLONAStadgarÅrsstämmorAvgifterKontakt
Fastigheter & ÄgandeLagar & ServiceArbetsområdenDokumentKartor


Avgifter

Bild eller bildspel
Samfällighetsavgifter

Samfällighetsföreningens årsstämma den 12 juli 2022 beslutade att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. Avgifterna blir därmed oförändrade enligt följande:

Grundavgift utgår med 300 kr. Till denna avgift adderas vägavgift och avgift till förnyelsefond för vägar. Dessa avgifter är differentierade beroende på andelstal.

Betalningsmottagare: Södra Gnisvärds samfällighetsförening
Bankgironr: 883-1208
Kom ihåg att märka betalningen med fastighetsbeteckningen.

Fastighet med andelstal 0,1 - direktutfart Gnisvärdsvägen

Grundavgift 300 kr, vägavgift 20 kr och avgift till förnyelsefond 0 kr.
Årsavgiften blir totalt 320 kr.

Fastighet med andelstal 1 - obebyggd fastighet

Grundavgift 300 kr, vägavgift 250 kr och avgift till förnyelsefond 200 kr.
Årsavgiften blir totalt 750 kr.

Fastighet med andelstal 2 - fritidsfastighet

Grundavgift 300 kr, vägavgift 500 kr och avgift till förnyelsefond 200 kr.
Årsavgiften blir totalt 1000 kr.

Fastighet med andelstal 3 - åretruntboende

Grundavgift 300 kr, vägavgift 750 kr och avgift till förnyelsefond 200 kr.
Årsavgiften blir totalt 1250 kr.

Tipsa en vän    Skriv ut Skriv Ut-ikon
Södra Gnisvärds samfällighetsförening       BG 883-1208

KreatiWebb © 2008
SodraGnisvard.se