Du är besökare 32767
HemStyrelseLantmäterihandlingarLONAStadgarÅrsstämmorAvgifterKontakt
Fastigheter & ÄgandeLagar & ServiceArbetsområdenDokumentKartor
Vädret i Gnisvärd
Kalender
Sök på sidan
Sajtkarta


Södra Gnisvärds samfällighetsförening

Bild eller bildspel

Senaste nytt

2023-08-01
Protokoll från årsstämman 2023 (pdf 114kB)

2023-07-06

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2023.
Tid: 11 juli 2023 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:00, dvs innan vi börjar stämman.
Handlingar till årsstämman 2023 (pdf 894kB)


2022-07-29

Protokoll från årsstämman 2022 (pdf 777kB)

2022-06-23

Kallelse + handlingar till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2022 (pdf 929kB)

2021-07-12

Protokoll från årsstämman 2021 (pdf 1455kB)

2021-06-20

Kallelse + handlingar till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2021 (pdf 767kB)

Blankett för poströstning till årsstämman 2021 (pdf 520kB)

Fullmakt till årsstämman 2021 (pdf 203kB)


2020-07-16

Protokoll från årsstämman 2020 (pdf 582kB)

2020-06-09

Kallelse + handlingar till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2020 (pdf 3273kB)

Blankett för poströstning till årsstämman 2020 (pdf 380kB)

Fullmakt till årsstämman 2020 (pdf 126kB)


2020-04-20

Styrelsen har vid senaste styrelsemöte konstaterat att det kan bli problem att genomföra föreningens årsstämma som enligt stadgarna ska äga rum under juli månad. Detta med anledning av covid-19, och därmed sammanhängande förbud och rekommendationer. Det kan komma att resultera i ett årsmöte där medlemmarna inte närvarar fysiskt men får möjlighet att rösta på stämman på annat sätt. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, kommer då att tillämpas. Styrelsen återkommer med närmare besked om årets stämma.

2019-07-16

Protokoll från årsstämman 2019 (pdf 945kB)

2019-06-24

Handlingar till årsstämman 2019 (pdf 996kB)

2019-06-22

Kallelse till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2019 (pdf 128kB)

2019-06-21

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2019.
Tid: 9 juli 2019 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:30, dvs innan vi börjar stämman.


2019-06-20


Strövstig längs med Släktäktsvägen
- enligt samfällighetens Grönområdesplan 2010-2015, fastställd av årsstämman 2010


2018-07-14

Protokoll från årsstämman 2018 (pdf 1485kB)

2018-07-05

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2018.
Tid: 10 juli 2018 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:30, dvs innan vi börjar stämman.
Handlingar till årsstämman 2018 (pdf 953kB)


2018-06-27

Kallelse till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2018 (pdf 333kB)

2018-06-20

Valberedningens förslag för mandatperioden 2018-2019 (pdf 44kB)

2018-05-31


Asfaltering av Släktäktsvägen

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom Södra Gnisvärds samfällighetsförening

2018-05-10

Bästa föreningsmedlem!

Den 31 maj 2018 kommer Släktäktsvägen att asfalteras. Det innebär att Släktäktsvägen kommer att vara avstängd för trafik från torsdag morgon den 31 maj till fredag morgon den 1 juni. Medlemmar som behöver använda bil under den här tiden måste därför leta upp en parkeringsplats på angränsande vägar. Vi ber medlemmar som bor på dessa angränsande vägar om överseende för det eventuella obehag som denna parkering kan komma medföra.

Kontakta mig gärna mejlledes för eventuella frågor.


Med vänlig hälsning

Carl Johan Törnell
Ordförande
Södra Gnisvärds samfällighetsförening
ctornell@gmail.com


2017-07-22

Protokoll från årsstämman 2017 (pdf 213kB)

2017-06-25

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2017.
Tid: 11 juli 2017 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna i god tid. Kaffe serveras från kl 18:30, dvs innan vi börjar stämman.
Handlingar till årsstämman 2017 (pdf 1156kB)


2017-06-24

Valberedningens förslag till nya ledamöter: Presentation av nya ledamöter för arbetsåret 2017 (pdf 37kB)

2017-01-12

Information till medlemmarna angående samordnad snörjning (pdf 53kB)

2016-12-22

Enligt beslut på årsstämman 12 juli 2016 presenteras här “en uppdaterad balans- och resultaträkning för 2015 där en avsättning skett till förnyelsefonden för kalenderåret 2015 med 23.850 kronor och där föreningens tre verksamhetsgrenar redovisas åtskilda med ackumulerad behållning från och med 2015-01-01”
Balansrapport 2015-12-31 (pdf 56kB)
Resultatrapport 2015-12-31 (pdf 60kB)
Fördelning avgifter o fonder 2015 (pdf 52kB)


2016-07-24

Protokoll från årsstämman 2016 (pdf 202kB)

2016-07-15

Välkommen till en arbetsdag på stranden.
Tid: 30 juli 2016, kl 10.00 - 12.00
Plats: Dynskogen
Arbetsledare är Båtel Enekvist.
Samling vid pumphuset där Smidskovägen svänger 90 grader.2016-07-11

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2016.
Tid: 12 juli 2016 kl 19:00
Plats: Kafé Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)
Kom gärna och drick kaffe innan stämman, från 18.30.
Handlingar till årsstämman 2016 (pdf 628kB)


2015-07-24

Protokoll från årsstämman 2015 (pdf 475kB)

2015-05-16

Reviderad Underhållsplan vägar 2015-2020 (pdf 1476kB), godkänd av årsstämman 2015.

2015-07-09

Handlingar till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2015 (pdf 1788kB)

2015-06-23

Kallelse till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2015 (pdf 11kB)

2015-01-08

Skötselplanen för stranden är klar.

Efter att synpunkter inarbetats har nu en Skötselplan för stranden blivit klar. Den kommer att ligga till grund för diskussioner med strandsamfälligheterna om röjningar och andra åtgärder. Läs skötselplanen här (pdf 2009kB)


Föreningen Gnisvärd och Tofta strand har bildats.

Föreningar och företag med anknytning till Gnisvärd och Tofta strand samlades tisdagen den 29 juli 2014 kl 19.00 på Toftagården för att bilda en ny organisation för samverkan – Föreningen Gnisvärd och Tofta strand.

Initiativtagare är de föreningar och företag som under några år har drivit det Lokala Naturvårdsprojektet (LONA) ”Gnisvärd och Tofta strand – ett gemensamt ansvar”: Södra Gnisvärds och Norra Gnisvärds samfällighetsföreningar, Smågårde strandsamfällighet, Solbacka samt företagen Tofta Camping och Toftagården. LONA-projektet löper ut under 2015 och genom bildandet av den nya föreningen försöker vi ta vara på samarbetet och dela med oss till fler som har intresse för stranden mellan Gnisvärds fiskeläge och Tofta bad.

Den nya föreningens två stora frågor blir inledningsvis de planerade röjningarna på stranden vintern/våren 2015 och renhållningen på stranden när Region Gotland har tagit fram en ny Badplatsstrategi, där de tänker sig att sluta med renhållningen vid Tofta strand.
Läs mer på den nya webbplatsen för Föreningen Gnisvärd och Tofta strand


Nu börjar vi röja stranden.

Med hjälp av Skogsstyrelsens arbetslag kommer nu äntligen röjningarna av stranden mellan Gnisvärds fiskeläge och Livräddarnas utkik igång. De börjar den närmaste veckan med start från Gnisvärdshållet. Arbetena följer helt den nya Skötselplanen, som tagits fram i vårt LONA-projekt. Den nya Föreningen Gnisvärd och Tofta strand håller samman arbetet och skyltar kommer om röjningen kommer att sättas upp på flera platser.
Detta kan man läsa på skyltarna (pdf 435kB)


2014-11-17

Hastighetsbegränsning till 30 km/h på samtliga vägar i Gnisvärd fr o m 2014-12-15.

Den 15:e december sätter Trafikverket upp skyltar om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen gällande bland annat Släktäktsvägen, Koggvägen, Smidskovägen, Snäckmyrsvägen, Tvåmänningsvägen och Tremänningsvägen samt till dessa vägar anslutna vägar.

Se karta i dokument med Länsstyrelsens beslut.
Länstyrelsens beslut (pdf 2406kB)


2014-07-25

LONA: välkomna på en botanisk vandring tillsammans med Torbjörn Lindell, lektor i biologi och sommarboende i Gnisvärd.
Tid: söndag 27 juli, kl. 15.00 – 17.00
Samling i Gnisvärds fiskeläge
Inbjudan (pdf 841kB)


2014-07-20

Tack för intensiv röjardag på Humlegärdet! Ett tjugotal glada röjare gjorde sista etappen. Utrustade med sågar, grensaxar, krattor, lie och motorsåg tog vi oss an uppgiften - underröjning och gallring av ek, röjning av örnbräken och bortsläpning av ris. Nu kan hela Humlegärdet slås! Och för första gången på 2000-talet kan man se över hela gärdet, nu inramat av vårt fina tun.2014-06-23

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2014.
Tid: 15 juli 2014 kl 19:00
Plats: café Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)

Handlingar till årsstämman (pdf 1769kB)

2014-04-29

LONA: välkomna på röjardag i slåtterängen Humlegärdet.
Tid: lördagen den 19 juli kl. 10.00 - 13.00


2014-01-15

LONA: Förslag till SKÖTSELPLAN för strandområdet Gnisvärd – Tofta strand 2013–2018.
Dokument (pdf 1663kB)
Välkommen att lämna synpunkter på Förslag till SKÖTSELPLAN för strandområdet Gnisvärd – Tofta strand.
Utskick (pdf 203kB)


2013-11-05

Protokoll från årsstämman 2013 (pdf 100kB)

2013-07-27

LONA: välkomna på röjardag i Gläntan.
Tid: torsdagen den 1 augusti kl. 10.00
Samling: Smidskovägens övre vändplan
Inbjudan (pdf 88kB)


2013-07-25

LONA - minnesanteckningar från nystartsmöte 18 juli

2013-07-20

LONA: välkomna på röjardag i blivande slåtterängen Humlegärdet.
Tid: söndagen den 21 juli kl. 12.00
Samling: i hörnet Släktäktsvägen/Smidskovägen
Inbjudan (pdf 87kB)

LONA: välkomna på en botanisk vandring tillsammans med Torbjörn Lindell, lektor i biologi och sommarboende i Gnisvärd sen barnsben.
Tid: onsdagen den 31 juli, kl. 17.00 – 19.00
Samling: vid Fälting Lottes stuga i Gnisvärds Fiskeläge
Inbjudan (pdf 85kB)


2013-07-12

Nu är äntligen bron mellan Strandbacka och havet på plats!
Hasse Larsson fixade grävarbetena snabbare än snabbt.
En serie bilder finns upplagda på LONA-projektets Facebook-sida.2013-07-02

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 2013.
Tid: 16 juli 2013 kl 18:00
Plats: café Tröskvandringen (vägen ned till Strandpensionatet)

Handlingar till årsstämman (pdf 203kB)

2012-11-12

LONA - Nyhetsbrev hösten 2012

2012-09-07

LONA - minnesanteckningar från styrgruppsmöte

2012-08-16

Region Gotland informerar:
Till berörda av VA-utbyggnaden i Tofta Gnisvärd - nuvarande läge (pdf 113kB)


2012-08-07

I Gnisvärd har man fått vänta på både vatten och bredband. Nu dröjer det ytterligare upp till fyra år.
Läs mer...

Satsningar på vatten och avlopp på ön stoppas. Halverad budget är orsaken.
Läs mer...


2012-08-06

LONA - rapport från botanisk vandring 2012-08-02
LONA - rapport från insektsvandring 2012-07-26
LONA - rapport från arbetsdag i gläntan 2012-07-25


2012-07-26

Protokoll från årsstämman 2012 (pdf 114kB)

LONA: Välkomna på en strandvandring tillsammans med Niklas Johansson, ekolog från Jönköping med förkärlek till insekter och kanske framförallt steklar.
Tid: torsdagen den 26 juli kl. 17.00
Samling: Gnisvärdsparkeringen, vid ”pumpstationen”
Inbjudan (pdf 199kB)


2012-07-18

LONA: välkomna på arbetsdag i ett av södra Gnisvärds grönområden - Gläntan!
Tid: onsdagen den 25 juli kl. 10.00–14.00
Samling: Gläntan mellan stigarna mot Tofta
Inbjudan (pdf 256kB)

LONA: välkomna på en botanisk vandring tillsammans med Torbjörn Lindell, lektor i biologi och sommarboende i Gnisvärd sen barnsben.
Tid: torsdagen den 2 augusti, kl. 17.00 – 19.00
Samling: vid Fälting Lottes stuga i Gnisvärds Fiskeläge
Inbjudan (pdf 255kB)

LONA: välkomna på en arkeologisk vandring tillsammans med Lars Sjösvärd, arkeolog, länsmuseichef på Gotland och boende i Gnisvärd sen några år.
Tid: torsdagen den 9 augusti kl. 18.00
Samling: Gnisvärdsvägen 40, vid ”vägspegeln”
Inbjudan (pdf 278kB)


2012-06-27

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 17 juli 2012 kl 19:00, Gnisvärdsvägen 3, Smågårde auktioners lokal.
Handlingar till årsstämman (pdf 943kB)

2012-06-12
LONA - rapport från Föredrag på Tofta Strandpensionat

2012-05-29

LONA: välkomna till ett föredrag om hur igenväxande sandiga marker kan restaureras och skötas. Biologen, författaren och naturguiden Kill Persson berättar om sina erfarenheter från många års naturvårdsarbete utmed Hallands sandiga kust.
Tid: Tisdagen den 5 juni, kl. 19.00
Efter Kills föredrag görs en vandring utmed stranden för att diskutera förutsättningar och problemområden utmed vår strand.
Plats: Tofta Strandpensionat

Inbjudan (pdf 224kB)

2012-05-13
LONA - rapport från Strandgruppens första möte

2012-04-17

LONA: välkomna till ett första möte i Strandgruppen, där vi fortsätter diskussionen om hur vi vill att vår fantastiska strand ska se ut.
Tid: Lördagen den 5 maj, kl. 13.00 – 15.00 (därefter är vi med på strandstädningen!)
Plats: Toftagården

Inbjudan (pdf 221kB)

2012-04-10
Information om LONA på Tofta Hembygdsförenings årsmöte

2012-04-09

Efterlysning:
Har någon inom södra Gnisvärd har sett ”vildväxande” humle? (pdf 275kB)


2012-02-14

VA-utbyggnad i Tofta, Gnisvärd. Etapp 2B, tidsplan våren 2012 (pdf 117kB) Ledningsarbeten på Smidskovägen, Sågskogsvägen, Släktäktsvägen och Snäckmyrsvägen. Med sommaruppehåll 2012-06-04 - 2012-08-17.

2011-10-19

Vårt lokala naturvårdsprojekt - "Gnisvärd och Tofta strand - ett gemensamt ansvar"
nu på Facebook!

Nu kan du också ta del av PowerPoint-presentationen (16.5MB) från LONA-mötet 2011-09-25 (Informations- och arbetsmöte, Stranden).


2011-10-18

Det är mycket vi vill och kan göra inom vårt lokala naturvårdsprojekt (LONA) "Gnisvärd och Tofta strand – ett gemensamt ansvar"! Många har också visat sitt intresse under sommaren och höstens träffar. Här föreslås ett antal ”arbetsgrupper” (pdf 147kB) som kan komma att behövas för att genomföra vad vi utlovat.
Vill du delta eller har du synpunkter på arbetet, kan du höra av dig till någon av personerna som redan ingår i grupperna.


2011-10-11
BildNu pågår avloppsgrävningen för fullt inom Södra Gnisvärds samfällighet.

2011-10-01
Aktiviteter LONA - mer från i höst

2011-09-25

Avtal om genomförande och förvaltning av det lokala naturvårdsprojektet "Gnisvärd och Tofta strand - ett gemensamt ansvar" har slutits mellan Södra Gnisvärds samfällighetsförening och Region Gotland.

2011-08-25

LONA stormöte Toftagården, 25 september kl. 10.00.
Inbjudan (pdf 264kB)

2011-08-23
Aktiviteter LONA - vad har hänt?

2011-08-17
Protokoll från årsstämman 2011 (pdf 152kB)

2011-07-31

Nu finns blanketter för tidredovisning för vårt lokala naturvårdsprojekt att ladda ner under fliken LONA.
Blanketter LONA...

2011-07-06

Vårt lokala naturvårdsprojekt - "Gnisvärd och Tofta strand - ett gemensamt ansvar"
Beslut om beviljade medel (pdf 66kB)
Bilaga rörande vårt projekt (pdf 89kB)

2011-07-05

Välkomna till Södra Gnisvärds samfällighetsförenings årsstämma 19 juli 2011 kl 19:00, på Smågårde pensionat.
Direkt före årsstämman presenteras vårt lokala naturvårdsprojekt "Gnisvärd och Tofta strand - ett gemensamt ansvar" av Susanne Forslund i Tofta bygdegård, 18.00 - 19.00.
Susanne Forslund informerar om vårt lokala naturvårdsprojekt 19/7 (pdf 278kB)
Tipsa en vän    Skriv ut Skriv Ut-ikon
Södra Gnisvärds samfällighetsförening       BG 883-1208

KreatiWebb © 2008
SodraGnisvard.se